Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

borsada rayici olmayan yabancı para kurları

Borsada rayici olmayan yabancı para kurları belirlendi

yazi resmi

Borsada rayici olmayan yabancı para kurları 2015 yılı için yapılacak değerlemelerde esas olmak üzere Maliye Bakanlığınca tekrar belirlendi. 6.2.2016 tarihli ve 29616 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 468 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde; borsada rayici olmayan yabancı paraların, 4.1.1961 Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net