Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

değer artış kazancı

Beyanname verilmesi gerekmeyen kazanç ve iratlar

yazi resmi

 Beyanname verilmeyen kazanç ve iratlar Gelirin Türü İlgili Madde Beyan Durumu Alacak faizi GVK-Md. 75/6 Elde edilen alacak faizi (Gelir Vergisi Kanunu’nun 86/1-d bendine göre 2011 yılı için 1.170.- TL,2012 yılı için 1.290.- TL‘yi aşması halinde beyan edilecektir. Kurumlardan elde Devamı…

Şirketlerin gayrimenkul satışında vergi avantajları

yazi resmi

1. KDV AVANTAJI Bir şirketin, en az iki tam yıl süreyle aktifinde kayıtlı olan gayrimenkulü satması, KDV’ye tabi değil (KDV Kanunu Md. 17/4-r). Buna göre, bir turizm, ihracat ya da tekstil şirketinin, en az 2 yıl (yani 730 gün) süre Devamı…

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında değer artış kazancının hesaplanmasında iktisap tarihi

yazi resmi

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılması Halinde, Değer Artışı Kazancının Hesaplanmasında, İktisap Tarihi Olarak Hangi Tarihin Esas Alınacağına İlişkin Gelir Vergisi Kanunu Sirküleri Yayınlandı. Gelir İdaresi Başkanlığınca 25/03/2011 tarihinde yayımlanan 76 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Sirkülerinde; gayrimenkullerin elden çıkarılması halinde, değer artışı Devamı…

Değer artış kazançlarında vergilendirme

yazi resmi

Değer Artış Kazançları ve Vergilendirme Kişilerin sahip olduğu gayrı menkulleri belirli bir bedel karşılığında satması veya devir etmesiyle elde ettiği kazanç, 193 sayılı G.V.K.’nın mükerrer 80. maddesinde açıklanan şartlar dahilinde gelir vergisine tabidir. Değer artış kazancının vergilendirilmesi iki temel şarta Devamı…

1/212

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net