Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

e-beyan düzeltmesi

Elektronik ortamda beyan verilmemesi durumunda uygulanacak cezalarda düzenleme

yazi resmi

6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun’da yapılan bazı düzenlemelerle elektronik ortamda beyanname verilmesi zorunluluğuna uyulmaması sonucunda kesilmesi gereken özel usulsüzlük cezası 213 sayılı Vergi Usul Kanununun mükerrer 355. maddenin dördüncü, beşinci Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net