Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ev satış vergisi

Değer artış kazançlarında vergilendirme

yazi resmi

Değer Artış Kazançları ve Vergilendirme Kişilerin sahip olduğu gayrı menkulleri belirli bir bedel karşılığında satması veya devir etmesiyle elde ettiği kazanç, 193 sayılı G.V.K.’nın mükerrer 80. maddesinde açıklanan şartlar dahilinde gelir vergisine tabidir. Değer artış kazancının vergilendirilmesi iki temel şarta Devamı…

Gayrimenkullerin elden çıkarılmasında vergisel sorumluluklar

yazi resmi

Gayrimenkullerin Elden Çıkarılmasından Elde Edilen Değer Artış Kazancı Gayrimenkul alım-satımı sırasında vergilendirme ile ilgili hak ve ödevlerin değerlendirilmesi açısından öncelikle dikkat edilmesi gereken husus gayrimenkulün elde ediliş tarihi ve bir bedel karşılığı elde edilip edilmediğidir. Gerçek kişilerin bir bedel karşılığı Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net