Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

fazla çalışma usul ve esasları

Fazla çalışma

yazi resmi

Yasal düzenlemeler doğrultusunda, çalışma süresi haftada en çok 45 saattir. Bu süre yasa koyucu tarafından “haftalık çalışma süresi” olarak adlandırılmıştır. Sürenin uygulanması sırasında işyerlerinin çalışma şekillerine bakılır. Eğer işyerinde, haftada 6 iş günü çalışılıyorsa, günde 7,5 saati geçmemek üzere, cumartesi Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net