Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

gelir vergisi tarifesi

2012 Yılı gelir vergisi dilimleri

yazi resmi

2012 Takvim yılında uygulanacak olan gelir vergisi dilimleri belirlendi. 26.11.2011 tarih ve 28154 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 280 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan “Gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan tarife” değiştirilerek Devamı…

2011 Yılı gelir vergisi dilimleri

yazi resmi

2011 Yılı gelir vergisi oranları belirlendi. 2011 Takvim yılında elde edilecek gelirler için uygulanacak olan gelir vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 01.01.2011 tarihinden itibaren ücret dışı gelirlere uygulanacak tarife 9.400,00-TL’ye kadar olan gelirler için uygulanacak olan oran %15, 23.000,00-TL’nin 9.400,00-TL’si Devamı…

2010 Yılı gelir vergisi dilimleri

yazi resmi

2010 Yılı gelir vergisi oranları belirlendi. 2010 Takvim yılında elde edilecek gelirler için uygulanacak olan gelir vergisi oranları aşağıdaki şekilde belirlenmiştir. 39.12.2009 tarihinde yayımlanan Resmi Gazetede yayınlanan 273 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde Devamı…

2009 yılı gelir vergisi dilimleri

yazi resmi

2009 Takvim yılında elde edilecek gelirler için vergi dilimleri belirlendi. 31.12.2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 271 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 103. maddesinde yer alan, gelir vergisine tabi gelirlerin vergilendirilmesinde esas alınan Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net