Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

katma değer vergisi kanunu

Finansal kiralama işlemlerinde katma değer vergisi oranları indirimi

yazi resmi

27.12.2011 tarih ve 28155 sayılı Resmi Gazete yayımlanan 16.12.2011 tarih ve 2011/2604 sayılı bakanlar kurulu kararı ile finansal kiralama işlemlerinde uygulanan katma değer vergis oranları yeniden belirlenmiştir. Buna göre; Yatırım teşvik belgesi sahibi mükelleflere belge kapsamındaki makine ve teçhizatın 3226 Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net