Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Kdv oranları

İndirilemeyecek katma değer vergisi uygulamasına ilişkin 2010/5 no’lu KDV sirküleri

yazi resmi

Katma değer vergisi uygulamasına yönelik olarak daha önceden mukteza bazında verilmiş olan görüşler birleştirilip 2010/5 nolu kdv sirkülerinde toplanmıştır. Sirkülerde vurgulananlar; Değeri düşen mal için zayi olan mal hükümlerinin geçerli olmayacağı; bu durumda malların zayi olması değil düşük bedelle veya zararına Devamı…

Maliye bakanlığı kullanılmış taşıtların tesliminde uygulanacak Kdv oranları ile ilgili açıklama yaptı

yazi resmi

Maliye Bakanlığı kullanılmış taşıtların tesliminde Kdv uygulamalarında tereddütleri giderecek açıklamaları içeren 54 nolu sirküleri 29.04.2010 tarihinde yayınlamıştır. Buna göre; – Türk Gümrük Tarife Cetvelinin 8701.90.50.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonunda yer alan kullanılmış tekerlekli zirai traktörler ve ormancılıkta kullanılan tekerlekli traktörlerin Devamı…

Bazı mallarda uygulanacak Kdv oranları değiştirildi.

yazi resmi

20.09.2008 tarih ve 27003 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2008/14092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile bazı mallara ait kdv oranı % 8’e düşürülürken bazı mallardaki kdv oranı da % 18’e çıkarılmıştır. 1-Kdv oranı % 8’e düşürülen mallar – Diş fırçaları, – Devamı…

Bazı mallarla ilgili katma değer vergisi oranları yeniden belirlendi

yazi resmi

Bakanlar Kurulu, vergi oranlarının belirlenmesi ile ilgili olarak Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 28 inci maddesiyle verilen yetkiyi, 06 Nisan 2008 tarihli Resmi Gazete’de yayımlanan 2008/13426 sayılı Kararı ile kullanarak, Katma Değer Vergisine tabi bazı malların tesliminde uygulanacak vergi oranlarını, 07 Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net