Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

kesin mizan bilgilerinin internet ortamında bildirilmesi

Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında bildirilmesini düzenleyen vergi usul kanunu genel tebliği yayımlandı

yazi resmi

Kesin mizan bilgilerinin internet ortamında bildirilmesi hakkında usul ve esasları düzenleyen 403 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği 19.01.2011 tarih ve 27820 sayılı resmi gazetede yayımlanarak yürürlüğe girdi. Buna göre bilanço hesabına göre defter tutan gelir ve kurumlar vergisi Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net