Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

konut kapıcıları

Konut kapıcılarının asgari geçim indirimi karşısındaki durumu

yazi resmi

KONUT KAPICILARI Ücretleri gelir vergisinden müstesna olduğu için, asgari geçim indirimi uygulamasından yararlanamayacaklar. Bu bağlamda, asgari geçim indirimi nedeniyle, yöneticiden bir fark talep etmeleri de söz konusu olmayacak.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net