Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

mali inceleme

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı

yazi resmi

Maliye Bakanlığınca 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı resmi gazetede vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı. Şikayet olmadan da vergi incelemesi yapılabilecek Yönetmeliğe göre inceleme yapılabilmesi için mükellefin riskli görülmesi, ihbar ve şikayet olması gerekmiyor. Gerekli görüldüğünde defter Devamı…

Maliye herkesi inceleyecek

yazi resmi

Meclise sunulan torba kanun tasarısı ile mükelleflerinin ancak yüzde 1-2’si ile sınırlı kalan vergi incelemelerinde hem gelir idaresinin etkinliğinin hem de incelenen mükellef sayısının artırılması öngörülüyor. Bu bağlamda, incelenecek mükelleflerin risk analizlerine dayalı olarak seçilmesi esas olmakla birlikte, mükelleflerin belli Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net