Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

mali müşavir

3568 Sayılı Meslek Yasası, 4. Bölüm – Çeşitli Hükümler

yazi resmi

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER   ODA VE BİRLİK ORGANLARININ SEÇİM ESASLARI Madde 40 – Odaların ve birliğin organ seçimleri gizli oyla yapılır ve seçim işlemleri aşağıdaki esaslara göre yargı gözetimi altında gerçekleştirilir. Seçim yapılacak Genel Kurul toplantısından en az 15 Devamı…

3568 Sayılı Meslek Yasası, 3. Bölüm – Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği

yazi resmi

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ   Madde 28- Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlere ait bütün Odaların katılacağı Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği kurulur. Devamı…

3568 Sayılı Meslek Yasası, 2.Bölüm – Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları

yazi resmi

İKİNCİ BÖLÜM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI ODALAR, NİTELİKLERİ VE FAALİYET SINIRI Madde 14- Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirlerin odaları ayrı ayrı kurulur. Serbest muhasebeci mali müşavirler ve yeminli mali müşavirler odaları, bu Devamı…

3568 Sayılı Meslek Yasası, 1.Bölüm – Genel Hükümler

yazi resmi

BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler   Amaç: Madde 1- Bu Kanun’un amacı, işletmelerde faaliyetlerin ve işlemlerin sağlıklı ve güvenilir bir şekilde işleyişini sağlamak, faaliyet sonuçlarını ilgili mevzuat çerçevesinde denetlemeye, değerlendirmeye tabi tutarak gerçek durumu ilgililerin ve resmi mercilerin istifadesine tarafsız bir Devamı…

1/612»Son

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net