Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

maliyet artı yöntemi

50 soruda transfer fiyatlandırması

yazi resmi

1-Transfer Fiyatlandırması Nedir? Transfer fiyatlandırması, bir işletmenin gelir-gider veya kar paylaşımı açısından bağıntılı olduğu, kar paylaşımı açısından aynı çıkar birliğine dahil olan ana şirket ve bağlı şirketlerde ya da yönetimi ve denetimi açısından hakim durumda olduğu şirket, iştirak ve şubeleriyle, Devamı…

Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç tebliği yayımlandı.

yazi resmi

Maliye Bakanlığı, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu’nun Transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı başlıklı 13. Maddesi ile ilgili olarak hazırladığı genel tebliğ 18.11.2007 tarihli resmi gazetede yayımlandı. Tebliğ taslağında önem arz eden noktalar aşağıdaki gibidir:

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net