Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

maliyeye kayıt

Vergi mükellefiyeti nasıl başlar?

yazi resmi

Vergi Usul Kanununa göre gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayalı bir meslek yada sanat faaliyeti ile uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir. Burada fiili olarak çalışmaktan Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net