Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

mükellefe faiz ödemesi

418 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği resmi gazetede yayımlandı

yazi resmi

418 sıra nolu vergi usul kanunu genel tebliği 08.09.2012 tarih ve 28405 sayılı resmi gazetede yayımlandı. 418 sıra nolu tebliğ ile; Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunda, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu, Amortismana Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net