Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ödeme emrine itiraz

Vergi yargısında ödeme emrine karşı yapılacak işlemler

yazi resmi

   VERGİ YARGISINDA DAVA AÇMA VE SÜRELERİ DAVA KONUSU DAVA AÇILACAK MAHKEME DAVA AÇMA SÜRESİ DAYANAĞI VERGİ CEZA İHBARNAMESİ VERGİ MAHKEMESİNE TEBLİĞİNDEN İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE VERGİ USUL KANUNU 2577 SAYILI KANUN İŞLEM YÖNERGESİ İTİRAZİ KAYITLA VERİLEN BEYANNAMEYE AİT TAHAKKUK Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net