Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

ölüm aylığının paylaştırılması

Ölüm aylığının hak sahiplerine paylaştırılması

yazi resmi

Nafakası sigortalı tarafından sağlanan açısından ölüm güvence altına alınması gereken sosyal bir risktir. Türk sosyal güvenlik sistemi temel koruma birimi olarak aileyi esas almakta, sigortalının ölümü halinde aile bireylerine aylık bağlanmaktadır. Belirtelim ki; ölüm aylığına esas aile bireyleri, ölen sigortalının Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net