Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

özel fatura şekil ve muhtevası

114 Seri nolu kdv genel tebliği yayınlandı

yazi resmi

29 Aralık 2010 tarih ve 27800 sayılı 6. mükerrer Resmi Gazete’de yayımlanan 114 seri nolu Katma Değer Vergisi Kanunu Genel Tebliğinde; Katma Değer Vergisi uygulamalarına ilişkin açıklamalara yer verilmiştir. Söz konusu tebliğ aşağıdaki gibidir. Resmi gazete no: 27800 (6. Mükerrer) Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net