Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

pasaport harçları

2011 pasaport harçları

yazi resmi

29.12.2010 tarih ve 27800 (6.mükerrer) sayılı resmi gazetede yayımlanan 63 seri no’lu harçlar kanunu genel tebliğine göre pasaport harç bedelleri 2010 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı olan % 7,7 oranında artırılmıştır. Buna göre 2011 yılında uygulanacak olan pasaport harçları Devamı…

Pasaport bedelleri ve harçlarında indirim yapıldı

yazi resmi

20 Haziran 2010 tarihli ve 27617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2010/512 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile, Harçlar Kanununun eki (6) sayılı tarifenin “I- Pasaport Harçları” başlıklı bölümünün (1) numaralı fıkrasında yer alan pasaport işlemleri için 2010 yılında uygulanmakta olan maktu harç tutarlarında indirim yapılmıştır.

62 seri numaralı Harçlar Kanunu Genel Tebliği ile,

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net