Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

reeskont faiz oranları

Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yeniden belirlendi

yazi resmi

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci madde hükümlerinin gereği olarak, işletmelerin dönem sonlarında bilançolarında yer alan senede bağlı alacak ve borçlarının değerleme gününde kıymetlerine irca edilmesi sırasında, eğer senette faiz oranı açıklanmış ise bu oranın, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net