Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

reeskont

Reeskont nedir, nasıl uygulanır?

yazi resmi

TÜM YÖNLERİYLE REESKONT İŞLEMLERİ 1. GİRİŞ Dönemsellik kavramı, işletmelerin sınırsız kabul edilen yaşam sürelerinin belli dönemlere bölünmesi ve her dönemin faaliyet sonuçlarının diğer dönemlerden ayrı olarak saptanmasını ifade etmektedir. Bu kavrama göre, faaliyet sonuçları ilgili olduğu dönemde değerlendirilir. Gelir ve Devamı…

Reeskont işlemlerinde uygulanan faiz oranı yeniden belirlendi

yazi resmi

Vergi Usul Kanunu’nun 281 ve 285 inci madde hükümlerinin gereği olarak, işletmelerin dönem sonlarında bilançolarında yer alan senede bağlı alacak ve borçlarının değerleme gününde kıymetlerine irca edilmesi sırasında, eğer senette faiz oranı açıklanmış ise bu oranın, açıklanmamışsa Türkiye Cumhuriyet Merkez Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net