Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

vergi levhası alma zorunluluğu

Vergi levhalarının elektronik ortamda alınmasına dair vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı hazırlandı

yazi resmi

25.02.2011 tarih ve 27582 1. mükerrer resmi gazetede yayımlanan 6111 sayılı yasanın 82.maddesi ile; 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5.maddesinin 5.fıkrası ile “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net