Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

vergi levhası

Vergi levhalarının internet üzerinden alınmasına başlandı

yazi resmi

Torba yasanın 82.maddesi ile Vergi Usul Kanunu’nun 5.maddesinde yapılan değişiklik ile vergi levhalarının asılma zorunluluğu kaldırılmış, daha sonra yayımlanan 408 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile vergi levhalarının kullanımı, internet ortamında alınması, bulundurulması gibi konulara açıklı getirilip düzenlemeler Devamı…

408 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderildi

yazi resmi

Vergi levhalarının kullanımı, internet ortamında alınması, ve içeriğinde bazı düzenlemeler yapan 408 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği resmi gazetede yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderildi. Tebliğ aşağıdaki gibidir. VUK GT No: 408 Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 408) Devamı…

Vergi levhalarının elektronik ortamda alınmasına dair vergi usul kanunu genel tebliğ taslağı hazırlandı

yazi resmi

25.02.2011 tarih ve 27582 1. mükerrer resmi gazetede yayımlanan 6111 sayılı yasanın 82.maddesi ile; 04.01.1961 tarih ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 5.maddesinin 5.fıkrası ile “levhayı merkezlerine, şubelerine, satış mağazalarına iş sahipleri ile mükellefler tarafından kolayca okunup görünecek şekilde asmak Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net