Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

yeniden değerleme

2015 yılı için yeniden değerleme oranı

yazi resmi

2015 yılı için kullanılacak olan yeniden değerleme oranı %5,58 olarak belirlendi. 10.11.2015 tarih ve 29528 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 457 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde yeniden değerleme oranı 2015 yılı için % 5,58 olarak belirtilmiştir.

2008 birinci geçici vergi döneminde uygulanacak yeniden değerleme oranı belirlendi

yazi resmi

2008 yılının birinci geçici vergi döneminde uygulanacak olan yeniden değerleme oranı %1,39 olarak belirlenmiştir. Oranla ilgili olarak yayınlanan sirküler aşağıdaki gibidir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri /10 Konusu : Geçici Vergi Dönemlerinde Yeniden Değerleme Oranı Tarihi : 21 / Devamı…

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net