Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

yönetmelik

Smmm ve Ymm’lerce işyeri kayıtlarının incelenmesi hakkında yönetmelik

yazi resmi

SERBEST MUHASEBECİ MALÎ MÜŞAVİRLER İLE YEMİNLİ MALÎ MÜŞAVİRLERCE İŞYERİ KAYITLARININ İNCELENMESİ HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete No 27010 Resmi Gazete Tarihi 27/09/2008 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Kurumdan ilişiksizlik belgesi alınması Devamı…

SM,SMMM ve YMM Geçici Kurul Değerlendirme ve Sınav Komisyonlarının Kurulması ve Çalışma Esaslarına İlişkin Yönetmelik

yazi resmi

Maliye ve Gümrük Bakanlığından: SERBEST MUHASEBECİLİK, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK GEÇİCİ KURULU İLE DEĞERLENDİRME VE SINAV KOMİSYONLARININ KURULMASI VE ÇALIŞMA ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK (15 Haziran 1989 tarih ve 20196 sayılı Resmi Gazete`de yayınlanmıştır.) BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, Devamı…

SM, SMMM ve YMM’lerce Tutulacak Defter ve Kayıtlar ile Meslek Mensuplarının Bildirim Mecburiyeti Hakkında Yönetmelik

yazi resmi

Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliğinden: SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLERCE TUTULACAK DEFTER VE KAYITLAR İLE MESLEK MENSUPLARININ BİLDİRİM MECBURİYETİ HAKKINDA YÖNETMELİK (15 Temmuz 1992 tarih ve 21285 sayılı Resmi Devamı…

Sınav komisyonlarının çalışma usulleri, sınav esasları ve sınav konuları hakkında yönetmelik

yazi resmi

Maliye ve Gümrük Bakanlığından: SERBEST MUHASEBECİLER, SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER SINAV KOMİSYONLARININ ÇALIŞMA USULLERİ; SINAV ESASLARI VE SINAV KONULARI HAKKINDA YÖNETMELİK(*) (20 Eylül 1989 tarih ve 202538 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.) GENEL HÜKÜMLER AMAÇ Madde 1- Devamı…

1/412»Son

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net