Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Teknelere Türk bayrağı kolaylığı ve teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı

kolaylığı ve teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda, sahibi Türk vatandaşı olan, ancak yabancı bayrak taşıyan teknelerin, Türk bayrağına geçişine kolaylık sağlanmasını düzenleyen ve teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

TBMM Genel Kurulu’nda, sahibi Türk vatandaşı olan, ancak yabancı bayrak taşıyan teknelerin, Türk bayrağına geçişine kolaylık sağlanmasını düzenleyen ve teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı.

Yasaya göre, Türk Uluslararası Gemi Siciline tescilli olanlar ile Milli Gemi Siciline tescili zorunlu olanlar dışındaki ticari veya özel kullanıma tahsisli gemi yat, tekne gibi deniz araçları, Denizcilik Müsteşarlığınca liman başkanlıkları bünyesinde oluşturulacak bağlama kütüğüne kaydedilecek.

Bağlama kütüğünün tutulmasında, liman başkanı sorumlu olacak. Liman başkanlığının yetki alanı dışında olanlar ise belediyelerce tutulacak. Kayıt için başvuru; mevcut gemi, deniz ve iç su araçları için kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 6 ay, yeni kayıt altına alınacaklar için ise 1 ay içinde yapılacak. Bu sürelerde kayıt başvurusunda bulunulmayan araçların kayıtları, liman başkanlıkları ve belediyelerce resen tutulacak.

Bağlama kütüğüne kayıtlı gemi, deniz ve iç su araçlarının mülkiyetinin devrini amaçlayan sözleşmeler, ilgili liman başkanlığı ve belediye başkanlıkları huzurunda yapılacak. Aksi takdirde sözleşme geçersiz sayılacak. Türkiye’de yaşayan yabancılar da deniz araçlarına Türk bayrağı çekebilecek, ancak Kabotaj

Kanunu hükümleri saklı kalacak.

Bağlama kütüğüne kayıt edilecek araçlar için ruhsatname düzenlenecek. Ruhsatnamesi olmayan veya zamanında vize işlemi yapılmayan deniz araçları hakkında, tahsil edilemeyen ruhsat ve vize harç tutarının 2 katı kadar verilecek. Bu araçlara, denizcilik mevzuatına göre verilmesi zorunlu belgeler düzenlenmeyecek. Ayrıca liman veya iç sularda sefere çıkmasına izin verilmeyecek.

Liman başkanlıkları ve belediyeler tarafından verilecek idari para cezaları, 1 ay içinde ödenecek. Bu sürede ödenmeyen cezalar hakkında Kabahatler

Kanunu hükümleri uygulanacak.

Motorlu Taşıtlar Vergisi Kalkacak

Liman veya belediye siciline kayıt ve tescil edilmiş olan özel amaçla kullanılan yat, kotra ve her türlü motorlu teknelerden, motorlu araçlar vergisi alınmayacak. Bunun yerine harç alınacak. Daha önce yaş ve beygir gücüne göre alınan motorlu taşıt vergisi, yeni sistemde uzunluğa göre hesaplanacak. Buna göre, 5 metreden 9 metreye kadar olanlardan 200, 9 metreden 12 metreye kadar olanlardan 400, 12 metreden 20 metreye kadar olanlardan 800, 20 metreden 30 metreye kadar olanlardan 1600, 30 metreden büyük olanlardan ise 3 bin 200 lira harç alınacak.

Aracın boyunun tespitinde 1 metreden küçük değerler dikkate alınmayacak. Deniz taşımacılığı faaliyetlerinde kullanılan gemi, deniz içi ve iç su araçları için ise bu tarifede yazılı harçların yarısı olacak.

Balıkçılık teknelerinden alınan motorlu taşıtlar vergisi kaldırılacak.

Kanun, 30 Haziran 2009’da yürürlüğe girecek.

ÖTV ve KDV İstisnası Çıkarıldı

Bu arada, teklifin görüşmeleri sırasında AK Parti milletvekillerinin verdiği önergelerle yabancı bayraklı gemi, deniz ve iç su araçlarının ithalinin KDV’den muaf olması ile Türk vatandaşlarının ortak veya üyesi bulunduğu tüzel kişiler tarafından iktisap edilen ve bağlama kütüğüne kaydolacak 18 grostonluk gemi, iç su aracı ile gezinti tekneleri ve yatlardan ÖTV alınmamasını düzenleyen maddeler, metinden çıkarıldı. Bu değişikliklerin gerekçesinde, ”bu vergilerin artırılması ve eksiltilmesinin, Bakanlar Kurulu yetkisinde olduğu için ayrıca kanuni düzenlemeye gerek görülmediği” belirtildi.

Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım, teşekkür konuşmasında, herkesin yüreğini sızlatan bir sorunun çözüldüğünü söyledi. Kanunla amatör balıkçılık ve denizcilik sektörünün gelişmesini beklediklerini ifade eden Yıldırım, düzenlemeyle önemli ölçüde çekilmesinin sağlanacağını kaydetti. Yıldırım, ”Her ne kadar bazı maddeler istediğimiz gibi olmadıysa da önemli bir adım atmış olduk. Bakanlar Kurulunda devamını getireceğiz” dedi. Sivil Havacılık Genel Müdürü Ali Arıduru hakkında basında çıkan bazı iddialar üzerine soruşturma yaptıklarını, ancak haberleri doğrulayan sonuç elde edemediklerini belirten Yıldırım, ”Hatalı bürokratları korumayız ama masum bürokratları da sırf basındaki iddialar yüzünden cezalandırmayız” dedi.

TBMM Başkanvekili Eyyüp Cenap Gülpınar, teklifinin yasalaşmasının ardından yarın saat 14.00’de toplanmak üzere birleşimi kapattı.

Kaynak: http://www.meclishaber.gov.tr/develop/owa/haber_portal.aciklama?p1=90903

Teknelere Türk bayrağı kolaylığı ve teknelerden motorlu taşıtlar vergisi yerine harç alınmasını öngören kanun teklifi kabul edilerek yasalaştı

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net