Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Torba yasa cumhurbaşkanı tarafından onaylandı

Vergi ve prim borçları başta olmak üzere birçok kesinleşmiş kamu borcuna yeniden yapılandırma imkanı getiren ve birçok kanunda değişiklik yapan 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası ve Diğer Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Cumhurbaşkanlığınca 25.02.2011 tarihinde onaylanarak yayımlanmak üzere başbakanlığa gönderildi.

Kanunla kesinleşmiş kamu borçları gecikme zammı ve faizinden arındırılarak Tefe/Üfe aylık değişim oranlarına göre yeniden hesaplanarak en fazla 18 taksit halinde 36 ayda ödenebilecek.

Gelir ve kurumlar vergisinde matrah artırımı

Gelir ve mükellefleri matrah artırımında bulunarak vergi incelemesinden kurtulabilecekler. Matrah artırımı 2006 yılı için %30, 2007 yılı için %25, 2008 yılı için %20, 2009 yılı için ise % 15 oranında yapılacak.

Matrah artırımında oran haricinde minimum tutarlar var.

İşletme hesabına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için en az artırılacak matrah

 • 2006 yılı için 6.370,00-TL
 • 2007 yılı için 6.880,00-TL
 • 2008 yılı için 7.480,00-TL
 • 2009 yılı için 8.150,00-TL

Bilanço hesabına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri için en az artırılacak matrah

 • 2006 yılı için 9.550,00-TL
 • 2007 yılı için 10.320,00-TL
 • 2008 yılı için 11.220,00-TL
 • 2009 yılı için 12.230,00-TL

 mükellefleri için en az artırılacak matrah

 • 2006 yılı için 19.110,00-TL
 • 2007 yılı için 20.650,00-TL
 • 2008 yılı için 22.440,00-TL
 • 2009 yılı için 24.460,00-TL

Artırılan matrahlar üzerinden %20 oranında vergi alınacak.

Katma Değer Vergisi Yönünden artırım.

mükellefleri, beyannamelerinde hesaplanan KDV’nin yıllık toplamı üzerinden

 • 2006 için yüzde 3,
 • 2007 için yüzde 2.5,
 • 2008 için yüzde 2,
 • 2009 için yüzde 1.5 oranına göre belirlenecek KDV’yi, vergi artırımı olarak tasarının kanunlaşıp yayımını izleyen ikinci ayın sonuna kadar beyan etmeleri halinde KDV yönünden vergi incelemesi ve tarhiyata tabi tutulmayacak.

Muhtasar beyannamelerinde matrah artırımı

Hizmet erbabına ödenen ücretlerden vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların, her vergilendirme dönemi için verdikleri muhtasar beyannamelerinde yer alan ücret ödemelerine ilişkin gayrisafi tutarların yıllık toplamı üzerinden 2006 yılı için yüzde 5, 2007 için yüzde 4, 2008 için yüzde 3 ve 2009 için yüzde 2 oranında hesaplanacak gelir vergisini artırmayı kabul etmeleri halinde gelir (stopaj) vergisi incelemesi ve tarhiyat yapılmayacak.

Gelir ve artırımında bulunmak isteyenlerin, yıl içinde işe başlamaları ya da işi bırakmaları halinde, faaliyette bulunulan vergilendirme dönemleri için artırımda bulunulacak.

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net