Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı

Maliye Bakanlığınca 31.10.2011 tarih ve 28101 sayılı resmi gazetede hakkında yönetmelik yayımlandı.

Şikayet olmadan da vergi incelemesi yapılabilecek
Yönetmeliğe göre inceleme yapılabilmesi için mükellefin riskli görülmesi, ihbar ve şikayet olması gerekmiyor. Gerekli görüldüğünde defter ve diğer belgeler istenerek inceleme yapılabilecek.

Guruplara göre inceleme
Bilanço hesabına göre defter tutan mükellefler yıllık iş hacmine, aktif büyüklüğüne ve sermaye büyüklüğüne göre guruplandırılacak. Satış tutarları 21.500.000,00-TL, aktifi 20.000.000,00-TL, sermaye büyüklüğü 8.000.000,00-TL’nin üzerinde olan mükellefler ile; bankalar, sigorta şirketleri, finansal kiralama şirketleri, faktoring ve finansman şirketleri, sermaye piyasası kurumları ile bireysel emeklilik veya sermaye piyasası faaliyetinde bulunmak ya da 19.10.2005 tarih ve 5411 sayılı bankacılık kanununda yer alan faaliyet konularından en az birini yürütmek üzere kurulan kuruluşlar ve finansal holding şirketleri sayılmışlardır.

Birinci gurup şirketlerin vergi incelemesi
Yönetmeliğe göre birinci gurup şirketlerin işlemleri büyük ölçekli mükellefler grup başkanlığı, organize vergi kaçakçılığı ile mücadele grup başkanlığı, örtülü sermaye transfer fiyatlandırması ve yurt dışı kazançlar grup başkanlığı vergi müfettişleri tarafından yapılacaktır.

İkinci gurup şirketlerin vergi incelemesi
Yukarıdaki şirketlerin dışında kalanlar ikinci grup şirketler sayılmış ve bunların işlemleri küçük ve orta ölçekli mükellefler grup başkanlığı vergi müfettişleri tarafından yapılacaktır.

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmeliğe buradan ulaşabilirsiniz.

Vergi incelemelerinde uyulacak usul ve esaslar hakkında yönetmelik yayımlandı

konusu ile ilgili diğer yazılar

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net