Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergi mükellefiyeti nasıl başlar?

Vergi Usul Kanununa göre gelir vergisi mükelleflerinin ticari, sınai veya zirai bir işle fiili olarak çalışmaya başlamaları veya mesleki bilgiye ve ihtisasa dayalı bir meslek yada sanat faaliyeti ile uğraşmaları, bu kişilerin vergi mükellefi olmalarını gerektirir.

Burada fiili olarak çalışmaktan kastedilen, mükellefin faaliyetine başladığını gösteren bazı şartların oluşmasıdır. Bu şartlar tüccar ve serbest meslek erbabı için farklı farklıdır.

Tüccarlarda

  • Bir işyeri açmak (İşyeri açmaktan maksat, belli bir yerde bilfiil ticari veya sınai faaliyete geçmek demektir. Bir yerin ne maksatla olursa olsun sadece tutulmuş olması veya içinde tertibat ve tesisat yapılmakta bulunması işyerinin açıldığını göstermez.)
  • İşyeri açılmamış olsa bile ticaret siciline veya mesleki bir teşekküle kayıt yaptırmak.
  • Kazançları basit usulde tespit edilen tüccarlar için işle bilfiil uğraşmaya başlanması.

Serbest meslek erbabı için  

  • Muayenehane, yazıhane, atelye gibi özel işyerleri açmak.
  • Çalışılan yere mesleki faaliyette bulunulduğunu ifade eden tabelalar ve levhalar asmak.
  • Her ne şekilde olursa olsun devamlı olarak mesleki faaliyette bulunduğunu gösteren ilanlar yapmak.
  • Serbest olarak mesleki faaliyette bulunmak üzere mesleki bir birlik veya mesleki bir odaya kayıt yaptırmak, (Bul şekilde birlik veya odaya kayıt yaptıranlar herhangi bir nedenle mesleki bir faaliyette bulunmayacak ise bu durumu vergi dairesine bildirmek zorundadır.)

Yukarıda sayılan şartlardan herhangi birinin gerçekleşmesi işe başlama sayılacağından Vergi Usul Kanunu’na göre başlar.

Vergi mükellefiyeti nasıl başlar?

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net