Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Vergisel olaylarda bildirimler ve bildirim süreleri

 

BİLDİRİLMESİ GEREKEN OLAY BİLDİRİM SÜRESİ DAYANAĞI
İŞE
BAŞLAMA
GERÇEK KİŞİLERDE İŞE BAŞLAMA TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE
KENDİLERİNCE VEYA 1136 SAYILI AVUKATLIK KANUNUA GÖRE RUHSAT ALMIŞ
AVUKATLAR VEYA 3568 SAYILI KANUNA GÖRE YETKİ ALMIŞ MESLEK
MENSUPLARINCA, ŞİRKETLERİN İŞE BAŞLAMA BİLDİRGELERİ İSE BAŞLAMA
TARİHİNDEN İTİBAREN ON GÜN İÇİNDE TİCARET SİCİL MEMURLUĞUNCA İLGİLİ
VERGİ DAİRESİNE YAPILIR.
VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ADRES DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞ
DEĞİŞİKLİĞİ
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞLETME DEĞİŞİKLİĞİ OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ
BIRAKMA
OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ

NAKİL OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖLÜM OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
TASFİYE VE İFLAS OLAYIN VUKUUNDAN İTİBAREN BİR AY İÇERİSİNDE VERGİ
USUL KANUNU VE İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZ SATIN ALMA Ö.K.C. KULLANMAYI GEREKTİREN BİR İŞLE UĞRAŞMAYA BAŞLANILAN TARİHTEN
İTİBAREN 30 GÜN İÇİNDE
3100
S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
ÖDEME KAYDEDİCİ CİHAZI BİLDİRME SATIN ALINDIĞI TARİHTEN İTİBAREN 15 GÜN 3100
S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
KENDİ İSTEĞİ İLE Ö.K.C. ALIMINDA KULLANMAYA BAŞLAMA SÜRESİ 30
GÜN
3100
S.K. 35 VE 51 NOLU TEBLİĞİ, İŞLEM YÖNERGESİ
İŞİ BIRAKMADA Ö.K.C. CİHAZI MÜHÜRLETME SÜRESİ İŞİ BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN 3100
S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM
YÖNERGESİ
TEKRAR Ö.K.C. KULLANMADA MÜHRÜ AÇTIRMA SÜRESİ İŞİ
BIRAKMA TARİHİNDEN İTİBAREN 30 GÜN
3100
S.K. 50 NOLU TEBLİĞ İŞLEM
YÖNERGESİ
AKARYAKIT POMPALARININ Ö.K.C. BAĞLANMA MECBURİYETİNİN BAŞLAMA
TARİHLERİ
a) Erişme kontrollü karayolları (Otoyolları genel müdürlüğünün yol
ağında Devlet yolu olarak belirlenen yollar ve Büyükşehir Belediye
sınırları ile mücavir alanların içerisindeki akaryakıt
istasyonlarında satış hasılatlarına bakılmaksızın) 01.05.2004
tarihinden itibarenb) Diğer akaryakıt istasyonlarında bir önceki
dönem akaryakıt satışları toplamı:

– 5 Milyon lirayı aşan mükellefler için 01.08.2004
tarihinden itibaren
– 3 Milyon lirayı aşan mükellefler için 01.01.2005
tarihinden itibaren
– 1 Milyon lirayı aşan mükellefler için 01.06.2005
tarihinden itibaren
– 1 Milyon liranın altında kalan mükellefler için 01.01.2006
tarihinden itibaren

c) 01.08.2004 tarihinden sonra işe başlayan mükelleflerde ise işe
başlama tarihinden itibaren 60 gün içerisinde başlayacaktır.

Dileyen mükellefler bu tarihleri beklemeksizin de akaryakıt
pompalarının ödeme kaydedici cihazlara bağlatıp
kullanabileceklerdir.

Buna göre, 58 Nolu Genel Tebliğin 5. bölümünde yer alan akaryakıt
istasyonu işletmecilerinin kanuni defterlerine yapacakları kayıtlar
ve düzenleyecekleri belgelere ilişkin 01.05.2004 tarihi, 01.08.2004
olarak değiştirilmiştir.

3100 S.K. 59 NOLU TEBLİĞ

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net