Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yeni özelge sistemi

MALİYE BAKANI ŞİMŞEK: -“ÖZELGE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN TÜM SÜREÇ TAMAMEN ELEKTRONİK ORTAMDA GERÇEKLEŞECEK” -“VERİLEN ÖZELGELER MÜKELLEF İSİMLERİ GİZLİ KALMAK KAYDIYLA İNTERNET ARACILIĞIYLA KONUNUN İLGİLİLERİNE SUNULACAK VE BÖYLECE KONU HAKKINDA TAM BİR ŞEFFAFLIK SAĞLANACAK” -“SİSTEM ÇOK CİDDİ BİR KONTROL VE ARŞİV FONKSİYONUNA SAHİP OLDUĞUNDAN AYNI KONUDA BİRBİRİNDEN FARKLI GÖRÜŞ ORTAYA ÇIKMASI ENGELLENECEK”

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, özelgelerin hazırlanmasına ilişkin tüm sürecin bundan sonra tamamen elektronik ortamda gerçekleşeceğini bildirdi.

Bakan Şimşek, bakanlıkta düzenlediği basın toplantısında, yeni özelge (sadece başvuruyu yapan mükellefe yazı ile gönderilen cevap) sistemi hakkında bilgi verdi.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın diğer çağdaş vergi daireleri gibi “mükellef odaklı” çalışmayı kendisine ilke edindiğini belirten Şimşek, özelge sisteminin de bu çerçevede devreye sokulduğunu belirtti.

Mükellefin cevapsız kalan her sorusunun eksik ödenen vergi anlamına geldiğini ifade eden Şimşek, bu kapsamda mükelleflere her türlü teknik imkanı sağlayarak en kısa sürede doğru bilgiyi ulaştırma kararlılığında olduklarını vurguladı.

Yeni özelge sistemiyle, mükelleflerin yazılı doküman yoluyla yapmış oldukları bilgi ve izahat taleplerinin tamamen elektronik ortamda hazırlanarak cevaplandırılmasına imkan verecek bir yapının devreye girdiğini anlatan Şimşek, şöyle devam etti:

“Yılda yaklaşık 30 bin görüş istenen bu sistemde bundan böyle mükellefler doğrudan vergi dairesi başkanlıklarının bulunduğu illerde başkanlıklara, bulunmayan illerde ise defterdarlıklara başvuracaklar. Gelir İdaresi Başkanlığı merkezine doğrudan başvurma ortadan kaldırılmıştır.

Özelgenin hazırlanmasına ilişkin tüm süreç tamamen elektronik ortamda gerçekleşecektir. Verilen özelgeler mükellef isimleri gizli kalmak kaydıyla internet aracılığıyla konunun ilgililerine sunulacak ve böylece konu hakkında tam bir şeffaflık sağlanacak, kamuoyu aynı konuda görüş istemeksizin bilgi sahibi olacak.

Bir konuda ilk kez verilen her özelge, Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesindeki bir komisyondan geçecek ve böylece daha kapsamlı bir değerlendirme imkanı ortaya çıkacak. Sistem çok ciddi bir kontrol ve arşiv fonksiyonuna sahip olduğundan aynı konuda birbirinden farklı görüş ortaya çıkması engellenecek.

Çok az sayıda da olsa idarenin bir konuda görüş değişikliği olmuşsa bu husus ayrıntılı olarak açıklanacak ve özelgeler internette yayınlandığı için kamuoyu da bu değişiklikten haberdar olacak.”

(AA)

Yeni özelge sistemi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net