Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yeni Türk Ticaret Kanunu’nda 55 madde değişti

İş dünyasının itirazlarını dikkate alan hükümet Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) 55 maddeyi değiştirdi. Buna göre; ortaklar şirketten borç para alabilecek, bilançolar internetten yayınlanmayacak, hiçbir şekilde olmayacak.

Hükümet, 1 Temmuz’da yürürlüğe girecek olan Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) iş dünyasının ısrarı üzerine radikal değişiklikler gerçekleştirdi. Değişikliklere göre, bağlı şirketlerle ilgili rapor tutmayanlar başta olmak üzere 2 yıla kadar hapis öngören cezalar, 4 bin liraya kadar para cezasına çevrildi.
Hükümetin, muhalefete gönderdiği 55 maddelik yasa teklifinde 2 yılı kadar olan hapis cezaları 2 bin ile 4 bin TL arasında değişen para cezalarına çevrildi.
İşadamlarının korktuğu hapis cezalarında yapılan değişikliğe göre, “İşletme defteri tutmayanlar, her türlü belgenin fotokopisini tutmayanlar, defterlerini notere onaylatmayanlar, defter ve kayıtlarını Türkçe tutmayanlar, her faaliyet döneminin açılış ve kapanışında envanter çıkarmayanlar, bilgisayar ortamındaki defter ve kayıtları denetim sırasında basılı olarak hazır tutmayanlar” 4 bin lira çarptırılacak. Kanunda bu işlemleri yapmayanlar için 200 günden az olmamak üzere adli para cezası öngörülüyordu.
Yine 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülen, “defter ve kayıtlarını Türkiye standartlarına uygun tutmayanlara” 4 bin lira idari para cezası verilecek.
“Bağlı şirketlerle ilgili rapor tutmayanlara” 200 günden az olmamak üzere adli para cezası uygulanacak. Kanunda rapor tutmayanlar için 2 yıla kadar isteniyordu. “Defter, kayıt ve belgeler ile bunlara ilişkin bilgileri denetim elemanına sunmayan ve denetimi engelleyenlere” 300 günden az olmamak üzere adli para cezası verilecek. Kanun bu işlemlere 2 yıla kadar hapis öngörüyordu.
“İnternet sitesini oluşturmayan şirket yöneticilerine” 100 günden 300 güne kadar adli para cezası isteniyor. Kanunda bu durumdaki şirket yöneticileri için 6 aya kadar hapis, 100 günden 300 güne kadar adli para cezası öngörülüyordu.
Teklifte, “İnternet sitesine konulması gereken içeriği koymayanlar” için 100 güne kadar adli para cezası hükmü getiriliyor. Kanunda bu durum için 3 ay hapis vardı.

İnternet sitesi şartı kaldırıldı
Şirket kuruluşu, sermaye artırımı, ana sözleşmede değişiklik işlemleri için işlem denetçisinden rapor alma şartını içeren hükümler TTK’dan tamamıyla çıkarıldı.
Bir başka değişiklikle küçük şirketlere internet sitesi kurma zorunluluğu kaldırıldı. İşadamlarının en çok itiraz ettiği konulardan biri olan, internet sitesinde yayınlanacak bilgilere de sınırlandırma getirildi. Yapılan değişiklikle, şirketlerin her türlü finansal tabloları ve bunlara ilişkin raporları artık internet sitesinde yayınlanmayacak.

“Borç alınamaz” hükmü çıkarıldı
TTK’nın şirket ortaklarının borç para alınmasını engelleyen, “şirkete boçlanma yasağı” başlıklı 358. maddesi ciddi değişikliğe uğradı. Bu maddenin ortakların şirketten borç alamayacağı yasağını getiren 2., 3. ve 4. fıkraları metinden çıkarıldı. Böylece yönetim kurulu üyeleri ile bunların yakınlarının şirketten borçlanması ve ortaklar ile yönetim kurulu üyelerine şirketler tarafından garanti, kefalet ve teminat verilmesi yasağından geri adım atılmış oldu.
Gümrük Bakanı Yazıcı, ortakların şirketten borç almaları konusunda geri adım sinyalini vermiş, Uzanlar’ın yaptığı gibi şirketlerin içinin boşaltılmaması için, “kâr payı avansı”nı getireceklerini açıklamıştı. İş dünyasının ısrarıyla bu uygulamadan da vazgeçildi.

Kaynak: Milliyet

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net