Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Yıllık tecil faizi ve günlük gecikme faizi oranı indirildi

Yıllık tecil faizi oranının %24’den %19’a indirilmesi ve gecikme zammı uygulaması hakkında tahsilat genel tebliği yayımlandı.

Tecil Faiz Oranı
21 Kasım 2009 Tarihli ve 27413 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Seri: C 1 Sıra No.lu Tahsilat Genel Tebliği ile, yıllık %24 olarak uygulanmakta olan tecil faizi oranı 21.11.2009 tarihinden itibaren yıllık %19 olarak belirlenmiştir. Buna göre, 21 Kasım 2009 tarihinden önceki müracaatlara dayanılarak tecil edilecek olan amme alacaklarına müracaat tarihlerinden 21 Kasım 2009 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 21 Kasım 2009 tarihinden itibaren de %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Aynı şekilde, 21 Kasım 2009 tarihinden önce tecil edilmiş ve tecil şartlarına uygun olarak ödenmekte olan amme alacaklarının 21 Kasım 2009 tarihinden sonra ödenmesi gereken taksit tutarlarına; 21 Kasım 2006 tarihine kadar (bu tarih hariç) geçen süre için geçerli olan oranlar, 21 Kasım 2009 tarihinden itibaren de %19 oranında tecil faizi uygulanacaktır.

Günlük Gecikme Zammı
Bilindiği üzere, gecikme zammı 19 Kasım 2009 Tarihli ve 27411 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2009/15565 Sayılı ile %1,95 olarak değiştirilmiş bulunmaktadır.

5035 sayılı Kanunla 6183 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde yapılan değişiklikle, ay kesirlerine isabet eden gecikme zammının günlük olarak hesaplanacağı hükme bağlandığından, 19/11/2009 tarihinden itibaren (bu tarih dahil) günlük gecikme zammı oranı (1,95/100/30=) 0,00065 olarak uygulanacaktır.

Yıllık tecil faizi ve günlük gecikme faizi oranı indirildi

Hakkımızda

2007 Yılında kurulmuş ve bu tarihten itibaren ilgili mevzuat çerçevesinde muhasebe ve mali müşavirlik mesleği ile ilgili hizmetleri müşteri portföyüne sunmayı hedef edinmiştir.

Hizmetlerimiz

Gerçek ve tüzel kişilere ait teşebbüs ve işletmelerin genel kabul görmüş muhasebe prensipleri ve ilgili mevzuat hükümleri gereğince, mali müşavirlik işleri yapmak.

İletişim

A:Kartal-İstanbul

T:+90 216

F:+90 216

E:info[at]selcukozturk.net